Burčákový pochod

„Pochod slováckými vinohrady“ vznikl jako řada dalších dálkových pochodů v sedmdesátých letech 20. století. Při založení tradice byl stanoven termín na druhou sobotu v měsíci říjnu daného roku. Proto se první ročník, tehdy ještě nazvaný „Putování slováckými vinohrady“ v roce 1977 konal dne 8. října. Po trase Dubňany – vrch Vyšicko – mutěnické vinohrady – les Kapánsko – bojanovické vinohrady – Mikulčice se ho zúčastnilo 116 členů i nečlenů odboru z Hodonína a okolí. V dalších ročnících byla účast v podstatě vždy závislá na počasí na přelomu měsíce září a října. Trasy pochodu se v prvních ročnících měnily, postupně se ustálily na délkách 17 a 25 km. Start obou tras je na železniční stanici Rohatec, cíl vždy na zastávce Mutěnice-búdy, nyní nazvané Mutěnice-zastávka. Trasy vedou částečně lesem Hodonská a Bzenecká Doubrava, částečně poli a vinohrady, přes areál vinných sklepů „Pod Šidleny“ u Milotic a „Pod Dubňanskú horú“ na pomezí katastru obcí Dubňany a Mutěnice, do oblasti „Pod búdami“ v Mutěnicích.